snickare_omoss

Vi ska vara ett naturligt val för kunder som behöver hantverkskunskap inom våra fokusområden. Vi håller oss ständigt uppdaterade gällande branschregler och miljö. Våra ca. 20 medarbetare har alltid fokus på att uppfylla våra kunders behov. Öppen kommunikation och tillgänglighet är nyckeln till lyckade projekt.

Vi är certifierade genom flertalet branschorganisationer, såsom Byggkeramikrådet när det kommer till våtrum, Elsäkerhetsverket när det gäller elinstallationer, TYA när det gäller packmästare, Stockholms Byggmästarförening när det gäller arbetsmiljö och säkerhet m.fl.